מחלקת בנקאות - הגבלת חשבונות בנק בשל שיקים ללא כיסוי שביטלנו

איך זה עובד בפועל? האם באמת ניתן להסיר הגבלת חשבון בנק? מה קבעו בתי-המשפט בתיקים המתנוהלים על-ידינו?

העובדות מדברות בעד עצמן. לפניכם רשימת ערעורים (חלקית) בהם זכו לקוחותינו בנושא חשבון מוגבל:

 • עש"א 4762-09-19 ד"ר א.ר. נ' לאומי (פס"ד 11/11/19) - כב' השופטת אלט-פינצ'וק (ת"א) מקבלת הערעור בנוגע לשיק.

 • עש"א 53121-07-19 א.ל.א. נ' בנה"פ (פס"ד 22/8/19) - כב' השופטת כרמית בן אליעזר (ראשל"צ) מקבלת הערעור בנוגע ל-24 שיקים.

 • עש"א 40221-06-19 ד"ר א.ר.  נ' לאומי (פס"ד 11/8/19) - כב' השופטת אלט-פינצ'וק (ת"א) מקבלת הערעור בנוגע ל-3 שיקים.

 • עש"א 9886-06-19 י.ק. בע"מ נ' מזרחי (פס"ד 6/8/19) - כב' השופט יניב הלר (ב"ש) מקבל הערעור בנוגע ל-5 שיקים.

 • עש"א 50329-06-19 י.א. בע"נ נ' לאומי (פס"ד 6/8/19) -  כב' השופטת אלט-פינצ'וק (ת"א) מקבלת הערעור ומסירה 4 שיקים.

 • עש"א 72413-02-19 ח. ב. ה. נ' לאומי (פס"ד 14/7/19) - כב' השופט מרדכי בורשטיין (י-ם) מקבל הערעור ומסיר 4 שיקים.

 • עש"א 14529-02-19 א.מ. בע"מ נ' לאומי (פס"ד 14/6/19) -  כב' השופט אהוד שוורץ (ת"א) מקבל הערעור ומסיר 3 שיקים.

 • עש"א 67564-01-19 ב.ע. נ' לאומי (פס"ד 14/6/19) - כב' השופטת הדסה אסיף (חדרה) מקבלת הערעור ומסירה 2 שיקים

 • עש"א 47808-02-19 ר. פ. נ' לאומי (פס"ד 15/5/19) - כב' השופט אהוד שוורץ (ת"א) מקבל את הערעור ומסיר 2 שיקים.

 • עש"א 46421-02-19 מ.ב. נ' דיסקונט (פס"ד 17/4/19) - כב' השופטת אלט-פינצ'וק (ת"א) מקבלת הערעור ומסירה שיק.

 • עש"א 61418-11-18 ג.י. נ' דיסקונט (פס"ד 3/4/19) - כב' השופט מ. פירר (ראשל"צ) מקבל הערעור ומסיר 8 שיקים.

 • עש"א 8728-11-18  ב.א.ל.א. נ' בנה"פ (פס"ד 2/4/19) - כב' השופטת מ. קסלסי (י-ם) מקבלת את הערעור ומסירה 2 שיקים.

 • עש"א 34004-01-19 י. ז. א. נ' בנה"פ (פס"ד 28/2/19) - כב' השופט י. שקד מקבל את הערעור ומסיר 4 שיקים.

 • עש"א 25144-08-18 ש. א. נ' לאומי (פס"ד 21/2/19) - כב' השופטת ק. מילר (י-ם) מקבלת הערעור ומסירה 10 שיקים.

 • עש"א 17991-12-18 ש. י. נ' מזרחי (פס"ד 11/2/19) - כב' השופט א. נבו (כ"ס) מקבל את הערעור ומסיר שיק ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 30212-07-18 י. ס. נ' בנה"פ (פס"ד 4/2/19) - כב' השופטת ד. פינשטיין (בית-שמש) מקבלת הערעור ומסירה שיק ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 28624-12-18 ר. ב. נ' בנה"פ (פס"ד 30/1/19) - כב' השופט א. גורדון (י-ם) מקבל את הערעור - מסיר 2 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 33721-11-18 ל. ל. נ' דיסקונט (פס"ד 22/1/19) - כב' השופט א. שוורץ (ת"א) מקבל את הערעור - מסיר 2 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 37524-11-18 א. ס. נ' בנה"פ (פס"ד 8/1/19) - כב' השופטת י. מישורי (עפ') מקבלת ערעור - מסירה 4 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 12841-10-18 ד. ח. נ' לאומי (פס"ד 3/1/19) - כב' השופטת ט. פרס (אש') מקבלת את הערעור - מסירה 2 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 20278-09-18 א. ט. נ' לאומי (פס"ד 2/1/19) - כב' השופטת ע. קויפמן (ב"ש) מקבלת הערעור - מסירה 5 שיקים ממניין השיקים המסורבים.  

 • עש"א 70832-10-18 יב.ד. נ' אגוד (פס"ד 18/12/18) - כב' השופט א. שוורץ (ת"א) מקבל את הערעור - מסיר 6 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 68002-10-18 י.ב.ד. נ' לאומי (פס"ד 9/12/18) - כב' השופט א. שוורץ (ת"א) מקבל את הערעור - מסיר 5 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 26868-08-18 י.ב.ד. נ' לאומי (פס"ד 9/12/18)כב' השופט י. שקד (הר') מקבל את הערעור - מסיר 7 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 19019-08-18 י.ב.ד. נ' לאומי (פס"ד 10/10/18) כב' השופט י. שקד (הר') מקבל את הערעור - מסיר 9 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 8634-05-18 א. ק. נ' מזרחי (פס"ד 5/7/18) - כב' השופט א. ברגנר (פ"ת)מקבל את הערעור - מסיר 4 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש"א 9093-04-18 ל.נ. נ' דיסקונט (פס"ד 25/5/18) כב' שו' א. אייכנשטיין-שמלה מקבלת הערעור-מסירה 10 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 24662-03-18 א. ל. נ' דיסקונט פס"ד 14/5/18)כב' השופטת ל. הר-ציון (נת') מקבלת הערעור-מסירה 3 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 34415-07-17 ר.ח. נ' דיסקונט (פס"ד 30/10/17)כב’ השופט ר. (ראשל"צ) מקבל את הערעור - מסיר 2 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 52689-08-17 ל.א.מ. נ' הבינלאומי (פס"ד 24/9/17)כב’ השו' א. נבו (כ"ס) מקבל את הערעור - מסיר 16 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש"א 51023-08-17 א.ל. נ' הבינלאומי (פס"ד 24/9/17)כב’ השופט י. שקד (הר')   מקבל הערעור - מסיר 10 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש"א 30101-06-17 נ.ח. נ' המזרחי (פס"ד 11/7/17) - כב' השו' ס. רסלר-זכאי (ת"א)  מקבלת הערעור - מסירה 9 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש"א 2554-01-17 ט. ג. נ' המזרחי (פס"ד 10/5/17)כב’ השופטת ק. אזולאי (י-ם)  מקבלת הערעור - מסירה 2 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש”א 8353-01-17 ל.א. נ' לאומי (פס"ד 19/4/17)כב’ השופט א. סתיו (ראשל"צ) מקבל הערעור - מסיר שיק ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש”א 23556-11-16 נ.ב.ע נ' דיסקונט (פס"ד 28/2/17)כב’ השופטת ה. פלד (ת"א) מקבלת הערעור - מסירה 3 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש”א 37113-12-13 מ.ו. נ' דיסקונט (פס"ד 28/2/17) כב’ השופט א. ברקאי (ת"א)  מקבל הערעור - מסיר שיק ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש"א 40451-06-16 ג.ק. נ' לאומי (פס"ד 19/10/16)כב’ השופטת מ. כפיר (רח') מקבלת הערעור - מסירה 5 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • ​עש"א 4086-06-16 ל.א. נ' דיסקונט (פס"ד 6/10/16)כב’ השופטת ד. (בית-שמש) מקבלת הערעור - מסירה 3 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 8883-12-15 ר.ק. נ’ המזרחי (פס"ד 5/1/16)כב’ שו' ר. טיקטין-עדולם (ב"ש) מקבלת הערעור - מסירה 3 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 36178-11-15 ע.ק. נ’ דיסקונט (פס"ד 29/12/15) כב’ השופט י. שקד (הר')  מקבל הערעור - מסיר שיק ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 13907-06-15 ע.י. נ’ לאומי (פס"ד 20/8/15)כב’ השופט א. נבו (כ"ס) מקבל את הערעור - מסיר 8 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 25430-10-14 א.פ. נ’ מסד (פס"ד 10/2/15) כב’ השופטת ה. (ראשל"צ) סילש מקבלת הערעור -מסירה 3 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 9670-05-13 ט.צ.ד. נ’ לאומי (פס"ד 30/7/13)כב’ השו' א. אבו-אסעד (טב') מקבלת הערעור - מסירה 7 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 42187-12-12 א.מ.נ.ק. נ’ לאומי (פס"ד 30/12/12)כב’ השו' ח. קלוגמן (ת"א)  מקבלת הערעור - מסירה שיק ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 15012-07-11 א. ר. נ’ הבינלאומי (פס"ד 4/12/11)כב’ השופט ז. ימיני (רמ') מקבל הערעור - מסיר 3 שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 3147-03-09 מ. ש. נ' מזרחי (פס"ד 6/11/11) - כב’ השופטת ש. ברסלב (חי') מקבלת הערעור - מסירה שיקים ממניין השיקים המסורבים.

 • עש”א 10383-08-09 כהן נ’ המזרחי (פס"ד מיום 2/11/09)כב’ השו' ה. עובדיה (נת')  מקבלת הערעור - מסירה שיק ממניין השיקים המסורבים.

.

צור קשר

הכתובת שלנו 

רח' כינרת 5 (מצדה 9), מגדל ב.ס.ר 3, בני-ברק

 

מייל: HQ@rnc.co.il

טל. 03-678-88-88

 

הקש כאן כדי למצוא אותנו על המפה

1 (2).jpg

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול