הגבלת חשבון בנק

תשובות לשאלות נפוצות

כאן תוכלו למצוא מענה מהיר למגוון שאלות נפוצות המועלות חדשות לבקרים על-ידי לקוחותינו. כמובן שהתשובות הינן עקרוניות ואינן מחליפות ייעוץ משפטי מקצועי תוך התייחסות לנסיבות המקרה הקונקרטי. המלצה אחת נכונה בכל מקרה - עם היוודע לכם דבר ההגבלה יש לפעול ללא דיחוי שכן הזמן העומד לרשותכם עד לכניסתה לתוקף הינו קצר (15 ימים) והזמן עד ל"דליפת" דבר ההגבלה למאגרי המידע העסקיים והבנקיים אף קצר הרבה יותר:

 

מהן משמעותה והשלכותיה של הגבלת חשבון "רגילה" ומתי יוכרז חשבון כמוגבל?

חשבון בנק מוכרז כ"מוגבל" לאחר שסורבו בו לפחות 10 שיקים במהלך השנה החולפת מחמת אכ"מ ("אין כיסוי מספיק"). הגבלת חשבון "רגילה" משמעותה ה"פורמאלית" היא כי במשך 12 חודשים ממועד "הכרזת" ההגבלה לא תוכלו לפתוח חשבון בנק או למשוך שיק על החשבון המוגבל. רבים, אשר אינם מודעים להשלכות ה"היקפיות" של ההגבלה, סבורים כי הדבר אינו "סוף העולם". זאת מתוך סברה תמימה כי במהלך אותה שנה יעשו שימוש בחשבון קיים אחר או ימנעו משימוש בשיקים וכי לאחר חלוף 12 החודשים ישובו הדברים למסלולם.למעשה השלכותיה ה"היקפיות" של ההגבלה חמורות הרבה יותר מעצם ההגבלה: בתוך ימים ספורים ממועד הפקת הודעת ההגבלה (עוד בטרם החלה ההגבלה ה"פורמאלית"!) מועבר המידע למאגרי מידע עסקיים שונים (BDI, DUN & BRADSTREET ואחרים) המשמשים את הבנקים, חברות האשראי, ספקים שונים וכו'. המשמעות הפרקטית תהיה סירוב למתן אשראי של אותם גורמים או הפחתה ואף ביטול של אשראי קיים – עניין אשר עלול להביא להתמוטטות משק בית ובוודאי בית-עסק! חמור אף יותר: ה"מידע" השלילי ממשיך להופיע באותם מאגרי מידע גם שנים לאחר שההגבלה ה"פורמאלית" כבר הסתיימה.למרבה הצער מרבית ה"לקוחות המוגבלים" אינם מודעים לאותן השלכות "היקפיות" ומגלים אותן רק לאחר שכבר מאוחר מדי לתקנן ולבטל את ההגבלה..

 

מהי הגבלת חשבון "חמורה" ומהן השלכותיה?

הגבלה חמורה "תוכרז" מקום בו הוגבל חשבון נוסף של "לקוח מוגבל" בטרם חלפה ההגבלה או במהלך 3 השנים לאחר שהסתיימה. בנוסף להשלכות אשר פורטו בעניינה של הגבלה רגילה (החלות ביתר שאת ב"הגבלה חמורה"!) יוגבלו כל חשבונותיכם וחשבונותיו של כל מי ששותף לאיזה מחשבונותיכם וכן כל חשבון בו הנכם משמשים כמיופי כוח. תקופתה של הגבלה "חמורה" הינה שנתיים ימים.

 

מה כדאי ומה לא כדאי לעשות כאשר הוגבל חשבונכם?

בניגוד לדעה הרווחת ניתן, כמעט בכל המקרים, להסיר את הגבלת החשבון כאשר הטיפול נעשה בדחיפות ובתוך המועד הקצוב לכך (לא יותר מ-20 יום ממועד קבלת ההגבלה) על-ידי עו"ד המתמחה ספציפית בתחום זה. שימו לב: בניגוד לתחומים משפטיים אחרים כאן לא מוכרע גורלכם בידי לשון החוק כי אם דווקא על-ידי ה"פרקטיקה" (הפסיקה העדכנית). זו דורשת היכרות מעמיקה של הנושא המצוי לרוב בידי אלה המתמחים בתחום. למרבה הצער מכשילים עו"ד רבים, אשר אינם מתמחים בתחום, את לקוחותיהם כאשר הם מודיעים להם (על סמך לשונו ה"יבשה" של החוק) כי "אין להם סיכוי" לבטל את ההגבלה (בשעה שההיפך הגמור הוא הנכון וסיכוייהם לכך טובים) או כאשר הם נוטלים על עצמם את הטיפול אך מבצעים אותו באופן בלתי מקצועי מחמת אי-היכרות מספקת של התחום.מה כדאי לעשות: לפנות מיידית עם היוודע ההגבלה לעו"ד המתמחה בתחום על-מנת לעמוד על סיכוייכם בהליך כזה (לרוב ייעוץ אינו כרוך בעלות כלשהי או בהתחייבות!).מה לא כדאי לעשות: לבזבז זמן יקר בניסיונות לשכנע את הבנק לבטל את ההגבלה. הניסיון מלמד כי בנק אשר כבר הכריז הגבלה לא יבטלה תוך הודאה בטעותו. זאת גם מחמת הוראותיו הנוקשות של החוק ה"יבש" וגם עקב חשיפתו לאחריות נזיקית כלפיכם. במקרים מסוימים אף "מושכים" הבנקים את הלקוחות בהבטחות כי העניין ב"בירור" וכי הם שוקלים את הסרת ההגבלה וזאת עד אשר חולף המועד להגשת ערעור על הטלת ההגבלה. במקרה כזה איחרתם "את הרכבת" וכבר לא תוכלו לבטל את ההגבלה..

 

כיצד ניתן להסיר הגבלת חשבון ומהו התהליך?

את סירוב השיקים אשר הביאו להגבלת החשבון יכול עו"ד המתמחה בתחום לתקוף במגוון רחב של טענות. למעשה ובניגוד לדעה המקובלת עומד לרשות עוה"ד המתמחים בכך "ארסנל" רחב של טיעונים אפקטיביים אשר יביא כמעט בכל המקרים לביטול ההגבלה (למעט במקרי קיצון או במקרים של "חייבים מקצועיים" הנוהגים לפזר שיקים ללא כיסוי בקלות דעת או בכוונת מרמה).התהליך יכלול קביעת פגישה דחופה עמכם לשם ניתוח נסיבות המקרה (ככל שפעלתם במהירות וטרם חלף המועיד הקצוב לערעור על ההגבלה!). לפגישה תידרשו להביא עמכם מסמכים רלוונטיים כגון את הודעת ההגבלה, את דפי החשבון לתקופה בה סורבו השיקים, אישורי מסגרות ויתרות שונות, מסמכים המוכיחים טעות של הבנק, הפרת הבטחה שלו, הפקדת שיק בטעות על-ידי המוטב או אירוע קיצוני ולתי צפוי מראש אשר הביא להעדר הכיסוי.אם סבור עוה"ד סיכויי ההליך טובים ונטל על עצמו את ייצוגכם יוגש על-ידו בדחיפות (לרוב בתוך 24-48 שעות!) ערעור ובקשה למתן צו מניעה זמני. תפקידו של צו המניעה הינה "להקפיא" את הגבלת החשבון עד אשר יוכרע הערעור. החלטת בית-המשפט בנוגע לצו המניעה הזמני תנתן אף היא בדחיפות (לרוב בתוך פחות מ-24 שעות!). אם פניתם לעו"ד איכותי המתמחה בתחום אזי סיכוייכם לקבלת צו מניעה – מצוינים. עם קבלת הצו "יקפיא" הבנק את הגבלת החשבון. אם פעלתם במהירות מספקת ייעשה הדבר עוד בטרם "דלף" המידע אודות ההגבלה למאגרי המידע השונים…לאחר קבלת תשובת הבנק לערעור ייקבע דיון אשר בו יוכרע גורל הערעור. ושוב, בתחום זה יש משקל רב להתמחותו של עוה"ד המייצג. לעיתים ה"היכרות" שבין עוה"ד המתמחה בתחום לבין עוה"ד של הבנק תביא לביטול ההגבלה בלא צורך בקיום דיון ואף אם יתקיים דיון ישתפר משמעותית הסיכוי להסרת ההגבלה אם עוה"ד המייצג אתכם מתמחה בתחום זה..

 

דוגמאות נפוצות למקרים בהם בוטלה הגבלת חשבון

כאמור, איכות הייצוג ומומחיות המייצג תכריע במקרים רבים את הכף לשבט או לחסד. גם כאשר החוק ה"יבש" אינו "לטובתכם" תעמוד לכם הגנה טובה במקרים בהם שיקים סורבו בשל טעות המוטב (מקבל השיק) למשל המקרים אלה: עניינים הנוגעים למוטב השיק כגון שיק "לבטחון" או שיק שתמורתו שולמה מראש אשר הופקדו בטעות, שיק אשר הופקד שלא במועדו וכו'.עניינים הנוגעים למחדלי הבנק כגון חזרה מהבטחה לכיבוד השיק או להתייחסות לשיק "מזכה" ב"סופי"/כמזומן, הכשלת האפשרות להפקדת סכום מזומן או לפירעון חסכון בחשבונכם על-מנת לחזור ל"מסגרת"; כיבוד חיוב אחר כגון הלוואה או כרטיס אשראי תוך יצירת חריגה מהמסגרת וגרימה לסירוב השיק וכו'.אירועים חריגים ובלתי צפויים שהובילו להיעדר הכיסוי (ואשר לא היו ידועים בעת מסירת השיק!) כגון גיוס למילואים בצו 8, פיטורין מעבודה, סירוב שיק מזכה שהופקד לחשבונכם, מבצע צבאי אשר הוביל לירידת הכנסות, שביתות או השבתות וכו'. דוגמאות לתיקים בהם טיפל משרדנו בהצלחה תוכלו למצוא בקישור זה.

 

צור קשר

הכתובת שלנו 

רח' כינרת 5 (מצדה 9), מגדל ב.ס.ר 3, בני-ברק

 

מייל: HQ@rnc.co.il

טל. 03-678-88-88

 

הקש כאן כדי למצוא אותנו על המפה

1 (2).jpg

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול