מאמר

כך תנצחו הגבלת חשבון בנק / עו"ד תומר ח. הנריק ריטרסקי

אם הבנק הפך את חשבונכם למוגבל סביר להניח שאתם מרגישים חלשים וחסרי אונים בשעה שההיפך הוא הנכון.  הדין מעמיד לרשותכם כלים רבים שבשימוש יעיל יעמידו דווקא את פקידי הבנק פעורי פה ואת הבנק חסר אונים. ו…כן, הוא ינסה “לחפש” אתכם אח”כ בכל “צעד ושעל” אבל אתם כבר תדעו לשמור על עצמכם!

 

בשנים האחרונות, בהן הופך מצבם הכלכלי של רבים לקשה יותר, נפוצה עד מאוד תופעת השיקים החוזרים. החוק קובע כי חשבון יהפוך לחשבון מוגבל ובעליו יהפוך ללקוח מוגבל אם סורבו, במשך 12 חודשים, עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון.

 

הכרזת לקוח מוגבל או חשבון מוגבל מקשה על ניהול אורח חיים תקין: הבנק יסרב לפתוח חשבון ללקוח מוגבל, לא ינפק לו פנקסי צ’קים ולא יכבד צ’קים שלו, וזו רק ההתחלה…אז מה לעשות אם גילית שאתה לקוח מוגבל, לפעמים שלא באשמתך? מתברר שלא הכל אבוד. לשון החוק קובעת כי “חשבון יהיה מוגבל… ובעליו יהיה מוגבל… אם סורבו במשך 12 חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון”.

 

לפי חוק, אם “סורבו צ’קים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה”. עוד נקבע בחוק, כי “מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות… לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל; מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל”. לשון החוק מוסיפה וקובעת כי “מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח כאמור, יוגבלו רק במשיכת צ’קים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.

 

אם הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל הגבלת החשבון”.תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת. תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו היא שנתיים. על בנק שהודיע בטעות על הגבלה, לתקן את הטעות ולהודיע על כך לבנק ישראל, והגבלת חשבון תהיה בטלה.אז מה בכל זאת ניתן לעשות אם הפכת ללקוח מוגבל? פגם בכל אחד מהקריטריונים להגבלה עשוי להביא לביטול הגבלת חשבון ואף לחיוב הבנק בתשלום פיצויים כלפי מי שסבל חסרון כיס בשל הכרזתו כ לקוח מוגבל (העניין אף עשוי בהחלט להיחשב כעוולת לשון הרע המזכה, במקרים מסוימים, בפיצוי של עד 100,000 שקל ללא הוכחת נזק).

 

לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת צ’ק במניין הצ’קים שסורבו, ובכך לבטל את הכרזתו כלקוח מוגבל או כלקוח מוגבל חמור, (וכמובן את הכרזת החשבון כמוגבל) בהתקיים אחד מאלה:

  • הבנק סירב לפרוע את הצ’ק מחמת טעות;

  • הבנק סירב לפרוע את הצ’ק מחמת עיקול שהוטל על החשבון בעת שהצ’ק נמשך, לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך 60 הימים שמיום קבלת הודעת העיקול על-ידי הבנק;

  • ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את הצ’ק, אם בשל יתרה מספקת בחשבון, ואם מאחר שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.

 

בית המשפט רשאי, לבקשת מי שהגיש ערעור, לתת צו שימנע את תחילת הגבלת חשבון ובדרך כלל אף נוהג כך (כאשר הערעור, על פניו, אינו חסר בסיס לחלוטין ובמידה שנוכח ש הגבלת חשבון עלולה להסב נזק ללקוח). את הערעור יש להגיש תוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה על הגבלת חשבון. הבנק רשאי להשיב לערעור בתוך 20 ימים מהיום בו הומצא לו הערעור, ואם לא עשה זאת – הוא לא יורשה להתנגד לערעור.

 

במקרים רבים של הגבלת חשבון, קיימת אפשרות לבטלה באמצעות הגשת ערעור ואילו במקרים רבים של הגבלה חמורה קיימת אפשרות להפכה להגבלה רגילה (אם לא לבטלה לחלוטין). עם זאת יש להקפיד לפעול בדחיפות ומייד עם קבלת הודעת הבנק על הגבלת חשבון.שימו לב שגם אם פעל הבנק כראוי לכאורה ואכן חרגתם ממסגרת האשראי, עדיין עשויה טעות עבר של הבנק (למשל אי-זיכוי עבור צ’ק שהוחזר מנימוק טכני ואמור היה להיות מופקד שוב) להביא ל”החזרתכם” למסגרת האשראי ולביטול ההגבלה.

כאמור, במקרים רבים ניתן יהיה לעכב, באמצעות ההליך המשפטי, את הכרזתכם כ לקוח מוגבל עד להכרעת הערעור ובכך יימנע נזק כבד (ובלתי הפיך לעיתים) לשמכם ולמהלך חייכם (או עסקיכם) התקין.

.

 

צור קשר

הכתובת שלנו 

רח' כינרת 5 (מצדה 9), מגדל ב.ס.ר 3, בני-ברק

 

מייל: HQ@rnc.co.il

טל. 03-678-88-88

 

הקש כאן כדי למצוא אותנו על המפה

1 (2).jpg

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול