מאמר

הגבלה בנסיבות מחמירות / בנק ישראל

לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא מי שהתקיים בו אחד מתנאים אלה:
1. לקוח מוגבל שבמהלך תקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף שלו. 
2. מי שהיה לקוח מוגבל והוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה 
    תקופת הגבלתו - בין אם באותו חשבון ובין בחשבון אחר שלו.

 

מהן ההשלכות של הגבלה בנסיבות מחמירות?

  • הסנקציה המוטלת על לקוח, שהוטלה עליו הגבלה בנסיבות מחמירות היא, שכל חשבונות השיקים המתנהלים על שמו יוגבלו. כמו כן יוגבלו כל החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. המשמעות היא - איסור למשוך שיק על כל חשבון.

  • ללקוח מוגבל בנסיבות מחמירות אסור לפתוח חשבון חדש, שנמשכים עליו שיקים, בכל בנק שהוא. האיסור חל אך ורק לגבי חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו שיקים. סירוב של בנק לפתוח חשבון ללא שיקים אך ורק משום שהלקוח מוגבל אינו בגדר סירוב סביר לפתיחת חשבון. לעיון בחוזר המפקח בנושא סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון לחצו כאן. שימו לב: לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאי לפתוח חשבון רגיל, שלא נמשכים עליו שיקים, וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. הוא גם רשאי להמשיך לעבוד בחשבונות המוגבלים במזומן, לקבל הפקדות ולעשות כל פעולה שאינה משיכת שיקים על החשבון.

  • לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות אינו יכול להתמנות למיופה כוח או למורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים עליו שיקים.

 

מהי תקופת הגבלה בנסיבות מחמירות?
תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות ושל חשבונותיו היא שנתיים.

מהו מעמדו של חשבון שמיופה הכוח בו הוגבל בנסיבות מחמירות בחשבון אחר?
כשלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות, יוגבל גם חשבון בו הוא פועל כמיופה כוח. משמע, לא ניתן יהיה ניתן למשוך שיקים באותו חשבון בו הוא מיופה כוח. בעל החשבון, שהוגבל כאמור בגלל מיופה הכוח, רשאי לפנות אל הבנק ולהודיע על ביטול ייפוי הכוח, וכתוצאה מכך תתבטל הגבלת החשבון שבו היה מיופה הכוח מוסמך למשוך שיקים.

 

האם מוגבל בנסיבות מחמירות שהוא מורשה חתימה בחשבון של חברה יגרום להגבלת חשבונה של החברה?
החוק קובע כי הגבלה בנסיבות מחמירות, שחלה על מורשה חתימה של החברה, אין בה כדי להגביל את חשבון החברה. עם זאת, מורשה החתימה שהוגבל בנסיבות מחמירות אינו רשאי למשוך שיקים על כל חשבון, ובכלל זה חשבון החברה.

 

כיצד יושפע שותף בחשבון ששותפו הוגבל בנסיבות מחמירות בחשבון אחר שלו? 
לקוח שהוגבל בנסיבות מחמירות יוגבלו כל חשבונותיו, וכן חשבונות המשותפים לו ולאחרים, וזאת אף אם מהחשבון המשותף לא הוחזרו שיקים. אכן, על החשבון המשותף לא ניתן למשוך שיקים כלל אחרי ההגבלה, אולם שותף שהוא עצמו אינו לקוח מוגבל רשאי למשוך שיקים בחשבונות אחרים שלו, וכן לפתוח חשבון שיקים חדש.

 

צור קשר

הכתובת שלנו 

רח' כינרת 5 (מצדה 9), מגדל ב.ס.ר 3, בני-ברק

 

מייל: HQ@rnc.co.il

טל. 03-678-88-88

 

הקש כאן כדי למצוא אותנו על המפה

1 (2).jpg

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול