מאמר

משלוח הודעת הגבלה / בנק ישראל

למתי נשלחת התראה על הגבלה?

משהוחזרו חמישה שיקים בחשבון מהסיבה "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ), על הבנק לשלוח התראה לבעל החשבון. בהתראה מובהר כי אם הבנק יחזיר במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים ומעלה בחשבון, החשבון ובעליו יוגבלו. אם יש מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון, תישלח ההתראה גם אליהם. פגם בהתראה או אי קבלת התראה שנשלחה אינם סיבה לביטול ההגבלה, ובלבד שהבנק אכן שלח התראה. במקרה שבמועד משלוח ההתראה התקיימו התנאים להגבלה, לא תישלח ללקוח התראה אלא הודעת הגבלה בלבד.

 

מתי נשלחת הודעה על הגבלה?

הודעת בנק על הגבלה תישלח לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק האחרון שגרם להגבלה. ההגבלה תתחיל חמישה עשר יום לאחר משלוח ההודעה.

 

למי יישלחו ההתראה והודעת ההגבלה?

הודעת ההתראה וההודעה על הגבלה יישלחו לכל אחד מבעלי החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה. מי מודיע על הגבלה רגילה ועל הגבלה בנסיבות מחמירות?התאגיד הבנקאי מודיע על הטלת הגבלה רגילה, ואילו המפקח על הבנקים מודיע על הטלת הגבלה בנסיבות מחמירות.

 

צור קשר

הכתובת שלנו 

רח' כינרת 5 (מצדה 9), מגדל ב.ס.ר 3, בני-ברק

 

מייל: HQ@rnc.co.il

טל. 03-678-88-88

 

הקש כאן כדי למצוא אותנו על המפה

1 (2).jpg

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול