הלבנת הון

וביטול חילוט

צופים או חוששים מחקירה בתחום הלבנת הון נגדכם?

 

אל תמתינו רגע אחד מיותר!

פעולות גורמי האכיפה בתחום הלבנת ההון כוללות, עוד בטרם תשמעו את "הנקישה על הדלת", תפיסה ועיקול של כל רכושכם.

המשמעות היא שבמקביל לפריצה לביתכם והחרמת כל סכום מזומן או דברי ערך, יתפסו ויעוקלו גם חשבונות, כלי-רכב ונכסי הנדל"ן של המשפחה. 

!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
?למה להמתין? קליק ותקבל תשובה

03-617-4013 .טל

צופים או חוששים מחקירה בתחום הלבנת הון נגדכם?

 

אל תמתינו רגע אחד מיותר!

פעולות גורמי האכיפה בתחום הלבנת ההון כוללות, עוד בטרם תשמעו את "הנקישה על הדלת", תפיסה ועיקול של כל רכושכם.

המשמעות היא שבמקביל לפריצה לביתכם והחרמת כל סכום מזומן או דברי ערך, יתפסו ויעוקלו גם חשבונות, כלי-רכב ונכסי הנדל"ן של המשפחה. 

!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
?למה להמתין? קליק ותקבל תשובה

03-617-4013 .טל

צופים או חוששים מחקירה בתחום הלבנת הון נגדכם?

 

אל תמתינו רגע אחד מיותר!

פעולות גורמי האכיפה בתחום הלבנת ההון כוללות, עוד בטרם תשמעו את "הנקישה על הדלת", תפיסה ועיקול של כל רכושכם.

המשמעות היא שבמקביל לפריצה לביתכם והחרמת כל סכום מזומן או דברי ערך, יתפסו ויעוקלו גם חשבונות, כלי-רכב ונכסי הנדל"ן של המשפחה. 

!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
?למה להמתין? קליק ותקבל תשובה

03-617-4013 .טל

צופים או חוששים מחקירה בתחום הלבנת הון נגדכם?

 

אל תמתינו רגע אחד מיותר!

פעולות גורמי האכיפה בתחום הלבנת ההון כוללות, עוד בטרם תשמעו את "הנקישה על הדלת", תפיסה ועיקול של כל רכושכם.

המשמעות היא שבמקביל לפריצה לביתכם והחרמת כל סכום מזומן או דברי ערך, יתפסו ויעוקלו גם חשבונות, כלי-רכב ונכסי הנדל"ן של המשפחה. 

צופים או חוששים מחקירה בתחום הלבנת הון נגדכם?

 

אל תמתינו רגע אחד מיותר!

פעולות גורמי האכיפה בתחום הלבנת ההון כוללות, עוד בטרם תשמעו את "הנקישה על הדלת", תפיסה ועיקול של כל רכושכם.

המשמעות היא שבמקביל לפריצה לביתכם והחרמת כל סכום מזומן או דברי ערך, יתפסו ויעוקלו גם חשבונות, כלי-רכב ונכסי הנדל"ן של המשפחה. 

!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
!למה להמתין? קליק ותקבל תשובה
?למה להמתין? קליק ותקבל תשובה

03-617-4013 .טל

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול