הזמנה להציע הצעות

6/11/18

הציבור מוזמן בזה להגיש הצעות לרכישת ציוד בר/מסעדה כולל מטבח מוסדי (להלן: "הציוד") וכן מלאי אלכוהול מסוגים שונים (להלן: "המלאי").


את הציוד ניתן יהא לראות במחסן שליד סמטת התבור 12 בפ"ת (ליד סגולה) ואת המלאי ניתן יהא לראות ברח' נווה יהושע 14 בר"ג - ביום שישי 9/11/18 או ביום ראשון 11/11/18 - בתיאום מראש בטלפון 050-5276650 (יגאל).


הציוד והמלאי ימכרו בנפרד (כל הציוד כיח' אחת וכל המלאי כיח' אחת) במסגרת תיק הוצל"פ 513890-05-18  ומכירתו תהיה כפופה לאישור ראש ההוצל"פ.

המידע בהזמנה זו הינו כללי ואין בו בכדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לציוד או למלאי, לרבות תיאורו, מצבו, שוויו או כדאיות רכישתו. אלה ימכרו על אחריות הרוכש, כפי שהם AS IS. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הציוד והמלאי, מצבם המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולם וכיו"ב.

הצעות בכתב יש למסור למשרד הח"מ ברח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 4, בני-ברק עד ליום שלישי 13/11/18 בשעה 12:00 בצירוף המחאה בנקאית שתוקפה יהא ל-6 חודשים בשיעור 10% מגובה ההצעה בצירוף מע"מ כדין לפקודת הח"מ (להלן: "העירבון"). העירבון יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא ישלים את הליך המכר בתוך 10 ימים ממועד אישורו, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של כונס הנכסים. מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל חזרה את העירבון ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית.

כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הציוד לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן כראות עיניו עם מציעים או עם אחרים, לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם או אחרים או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הח"מ טלפון: 03-678-88-88.

 תומר ריטרסקי, עו"ד- כונס נכסים

.

 

צור קשר

הכתובת שלנו 

רח' כינרת 5 (מצדה 9), מגדל ב.ס.ר 3, בני-ברק

 

מייל: HQ@rnc.co.il

טל. 03-678-88-88

 

הקש כאן כדי למצוא אותנו על המפה

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול