• עו"ד תומר ריטרסקי

פס"ד בעניין ביטול סירוב שיקים ע"י הבנק כיוצר הסתמכות אצל הלקוח

עודכן: 23 במאי 2019

עשא (ירושלים) 30005-07-18 - יוסף יהודאי נ' בנק דיסקונט לישראל בעמ-סניף גאולה, תק-של 2019(1), 57971(19/03/2019) - כבוד השופט, סגן הנשיא מרדכי בורשטין


פסק דין


 


בקשה לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק שיקים ללא כיסוי"), להסרת שיקים ממניין השיקים שסורבו על ידי המשיבה.


1. עשרה שיקים מחשבון המבקשים סורבו מסיבה של "א.כ.מ- אין כיסוי מספיק".


בעבר, הוגבל חשבונם של המבקשים וההגבלה על החשבון הוסרה ביום 06.04.18.


2. לטענת המשיב, ביום 22.03.18, טרם שנסתיימה ההגבלה הקודמת וטרם שהונפק פנקס שיקים למבקשים, דווח במערכת הבנק על איסור הפקדת מזומן בחשבון, בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התשס"א-2000 והדינים הרלבנטיים ובהתאם להוראה מספר 411 להוראות ניהול בנקאי תקין , מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות.


על כן הובהר למבקש כי עליו לפעול בהתאם לדין ובנוסף נטען שהובהר למבקשים שעליהם לנהל את החשבון ללא חריגות.


יוטעם שרק המבקש הגיש תצהיר והעיד ועל כן די בנסיבות אלה בידיעות המבקש באשר להתנהלות הבנק ואין צורך לבחון את ידיעת רעייתו המבקשת.


כבר עתה יצוין כי אין הליך זה עוסק בהוראות הבנק באשר לאיסור הלבנת הון.


הבנק איפשר ומאפשר למבקשים לנהל את החשבון, אף כי הוטלו הגבלות על אופן ניהול החשבון. משכך הם פני הדברים ולא הוגשה תביעה בעניין זה, אין מקום להידרש לטענות המבקשים באשר להתנהלות הבנק לפי חוק זה (על החוק והשלכותיו ראו למשל ת"א 59113-09-16 מ.ר.מ אקספרס בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (16.05.18)).


התנהלות הבנק בכל הקשור לנושא איסור הלבנת הון הייתה ידועה למבקשים ואין בהתנהלות זו משום נימוק לערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי.


3. בית המשפט נדרש לבחון במסגרת חוק שיקים ללא כיסוי האם היה יסוד סביר למבקשים להניח שהבנק יכבד את השיקים.


העובדה שנמסר למבקשים מראש כי עליהם להתנהל באופן מסוים, דהיינו לפעול במסגרת מגבלות לפי חוק איסור הלבנת הון, מלמדת מיניה וביה כי היה על המבקשים לפעול בהתאם למגבלות האמורות, כך למשל, ניתנה אפשרות למבקשים להפקיד כספים בחשבון, הן במזומן והן בהעברות זהב.


בחינת חשבון המבקשים מלמדת כי המבקשים נדרשו על ידי הבנק לשמור על יתרת זכות בחשבון וכי לא הייתה הסכמה לפעול תוך חריגה ממסגרת האשראי.


המבקשים ידעו מזה זמן רב על התנהלות הבנק ועל דרישותיו מהם בחשבון ולא היה להם כל יסוד סביר להניח כי חובה על הבנק לכבד את השיקים בהעדר יתרה בחשבון ויש לדחות את טענותיהם בנדון.


4. עם זאת, מאחר שהבנק החזיר מספר שיקים ולאחר מכן ביטל החזרת השיקים האמורים ואלה לא הובאו בחשבון ברשימת השיקים שסורבו ומאחר שאין מדובר בפעולה חד פעמית אלא בפעולה שנשנתה ורבתה, כדוגמת שיק 261, 258, 256, 257, 267, נוצר מצג כלפי המבקשים לפיו עם ביטול החזרת השיק, במקרים מסוימים, לא יובא השיק במניין השיקים שסורבו.


ביטול החזרת השיקים מלמד לכשעצמו על טעות בסירוב השיקים, עילה המקנה ביחס לשיקים שכאלה נימוק לביטול הבאת שיק במניין שיקים שסורבו כמפורט בסעיף 10(א)(1) לחוק שיקים ללא כיסוי.


לפיכך, יש להביא בחשבון שני ביטולי החזרות שיקים נוספים שנעשו על ידי הבנק, ביחס לשיק 268, 271, ושיקים אלה יגרעו מרשימת השיקים שסורבה.


5. הערעור מתקבל אפוא באופן חלקי כמפורט בסעיף 4.


בנסיבות העניין ולנוכח התוצאה, יישא כל צד בהוצאותיו והפיקדון יושב למפקידים.


 


 


ניתן היום, י"ב אדר ב' תשע"ט, 19 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


28 צפיות0 תגובות

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול