• עו"ד תומר ריטרסקי

עיכוב ביצוע פס"ד בערעור לפי חוק השיקים

עודכן: 23 במאי 2019

עא (נצרת) 57141-09-17 - נתיבי ישראל עבודות עפר ופיתוח בעמ נ' בנק מרכנתיל, תק-מח 2017(4), 17183(12/11/2017) - כבוד הרשמת אילונה אריאלי


החלטה


 


1. לפניי בקשה לעכב את ביצוע פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת (כב' השופטת נבילה דלה מוסא) מיום 6.9.17, במסגרתו דחה בית המשפט קמא את בקשת המבקשת להורות על ביטול ההגבלה על חשבונה וכן על גריעת שיקים שחזרו החל מיום 29.3.16 ואילך ממניין השיקים שסורבו ע"י המשיב.


2. המבקשת מנהלת חשבון בנק עסקי אצל המשיב שמספרו 62257163, בסניף זרזיר.


במסגרת ערעור שהתנהל בבית המשפט קמא לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק"), טענה המבקשת כי לא קיבלה הודעה או התראה אודות ההגבלה שהוטלה על חשבונה בשל החזרת השיקים וכי המשיב פעל בניגוד לנוהל שהיה קיים בין הצדדים, במסגרתו התאפשר למבקשת לכסות חריגות במסגרת האשראי מבלי שהוגבל חשבונה.


3. במסגרת פסק דינו דחה בית המשפט קמא את ערעור המבקשת, לאחר שקבע כי המבקשת הייתה מודעת לקיומה של ההגבלה כבר מחודש מרץ 2016 וכי היא הגישה את הערעור באיחור מהותי, בניגוד לתקנות ולפסיקה, מבלי שהציגה כל "טעם מיוחד" המצדיק איחור זה.


4. ביום 26.9.17 הגישה המבקשת לבית משפט זה את הערעור שבכותרת ובמקביל הגישה את הבקשה שלפניי. עוד באותו יום הורתי על עיכוב הגבלת חשבון המבקשת עד למתן החלטה בבקשה.


5. בתמצית טוענת המבקשת, כי סיכויי הערעור גבוהים מאוד, מקום בו שגה בית המשפט קמא בקביעתו לפיה ידיעתה של המבקשת על הטלת ההגבלה, כמוה כהמצאת ההגבלה לידיה. אשר למאזן הנוחות נטען כי זה נוטה לטובתה מקום בו המשיב הינו גוף כלכלי יציב וחזק שלא יגרם לו נזק מקבלת הבקשה, ומנגד אם לא יעוכב פסק הדין עלול הדבר לפגוע קשות בעסקי המבקשת ואף להביא לקריסתה הכלכלית.


6. המשיב התנגד בתגובתו לבקשה. לטענתו, גרסת המבקשת לפיה עלול להיגרם לה נזק בלתי הפיך נטענה באופן סתמי ובלא שהניחה בפני בית המשפט תשתית עובדתית מבוססת. אשר לסיכויי הערעור טען המשיב כי הינם קלושים ביותר.


דיון והכרעה:


7. לאחר עיון בטענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.


דומה שאין מחלוקת בדבר נזק העלול להיגרם לעסק שחשבונו מוגבל. עמד על הדברים בית המשפט המחוזי בעניין דומה בע"א (מרכז) 19032-05-16 רות בת שבע נ' בנק לאומי, (פורסם בנבו- 19.6.16):


"... כידוע: "כל הגבלת חשבון גורמת, מטבע הדברים, נזק ללקוח. היא משבשת את מהלך עסקיו, פוגעת במוניטין שלו ופוגעת בחופש העיסוק." (ראה: חיבורו של השופט י' עמית "חוק שיקים ללא כיסוי,התשמ"א-1981", הפרקליט מ"ד (תשנ"ח-1998), 449, עמ' 478) ובנוסף "בהגבלה עצמה יש כדי לגרום נזק, ובסמכות הניתנת לבית - המשפט להורות על עיכוב זמני של ההגבלה מובלעת ממילא ההנחה, כי העיכוב נדרש לשם מניעת נזק. לכן די בכך שהמבקש יטען ויצביע על הנזק שייגרם לו אם לא תעוכב ההגבלה, ואין להציב רף ראייתי גבוה לתשתית העובדתית הנדרשת להוכחת הנזק." (שם, עמ' 478-479, ההדגשה הוספה - י.ש.).


מנגד, לא יהיה בעיכוב זה כדי לגרום נזק רחב למשיב, שכן אין בכך כדי לחייבו לכבד שיקים נוספים מבלי שתהיה בחשבון יתרה ממשית (ראה: בר"ע (ב"ש) 5180/96 אולמי סיון בע"מ נ' בנק איגוד לישראל בע"מ (לא פורסם, [פורסם בנבו], 31.10.1996) מפי כב' השופט (כתוארו אז) ריבלין; רע"א (ת"א) 37470-04-12 גלי גברא נ' בנק הפועלים תל אביב סניף הדר יוסף 12610 (פורסם בנבו, 17.5.2012)). בנוסף, אני סבור שהיות וממילא עוכבה כניסת ההגבלה עד כה בהליך בפני בית משפט קמא, לא יהיה בהמשך העיכוב בהליך הערעור כדי לפגוע באינטרס הציבורי."


8. ראוי לציין כי אף בהליכים שהתנהלו במסגרת ההליך דנן, בהחלטתו מיום 1.6.16, עיכב בית המשפט קמא את כניסת ההגבלה לתוקף עד למתן פסק הדין. לא מצאתי כי המשך עיכוב ביצוע ההגבלה יפגע ממשית במשיב או באינטרס הציבורי, שעה שאין בעיכוב הביצוע כדי לחייב את המשיב להמשיך ולכבד שיקים ככל שלא תהיה יתרה מספקת בחשבון. לעניין זה ראו מאמרו של כב' השופט יצחק עמית "חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981", הפרקליט מד 449, 460 שם צוינו הדברים הבאים:


"שיקים נוספים של הלקוח, שסורבו שעה שערעורו תלוי ועומד בפני בית-המשפט, נכללים אף הם במניין השיקים המסורבים. לעניין זה אין נפקא מינה, אם סורבו השיקים בתקופה שבה ניתן סעד זמני המעכב תחילת ההגבלה. דהיינו הליכי הערעור ועיכוב ההגבלה אינם מקנים ללקוח "חסינות" מפני סירוב שיקים נוספים. לעיתים, עד לבירור הערעור לגופו מסורבים שיקים נוספים, מה שמייתר את הדיון המשפטי"


9. די לטעמי בכל האמור בכדי להצדיק את המשך עיכוב הגבלת החשבון של המבקשת וזאת בלא להידרש לסיכויי הערעור.


10. על כן, אני מקבלת את הבקשה ומורה על עיכוב הליכי הגבלת חשבון המבקשת מספר 62257163 בסניף 752 בבנק המשיב וזאת עד להכרעה בערעור.


 


 


ניתנה היום, כ"ג חשוון תשע"ח, 12 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.6 צפיות0 תגובות

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול