• עו"ד תומר ריטרסקי

עיכוב ביצוע פס"ד בערעור לפי חוק השיקים

עודכן: 23 במאי 2019

עא (חיפה) 16459-11-17 - רב בריח איתור לוויני בעמ נ' בנק מרכנתיל לישראל בעמ סניף 662, תק-מח 2017(4), 41637(10/12/2017)

===================================================

ע"א (חיפה) 16459-11-17


רב בריח איתור לוויני בע"מ


נ ג ד


בנק מרכנתיל לישראל בע"מ סניף 662


בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים


[10.12.2017]


כבוד השופט איל באומגרט


החלטה


 

1. לפני בקשה להורות על עיכוב ביצוע של פסק דין מיום 2.11.17, בת"א 42754-04-16 (להלן: "פסק הדין"), במסגרתו נדחה ערעור המבקשת, מכוח סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א - 1981 (להלן: "החוק").


בפסק הדין קבע בית משפט קמא כי, בדין סירב המשיב לפרוע שיקים שנמשכו מחשבון המבקשת, שנוהל אצלו. המבקשת, ממאנת להשלים עם פסק הדין, הגישה ערעור ובד בבד, הבקשה דנא.


2. לטענת המבקשת, נוהל חשבונה אצל המשיב ללא מסגרת אשראי,כאשר על פי הנוהג שהתפתח בין הצדדים, העמיד המשיב, למבקשת, מדי חודש, אשראי בשיעור של כ- 200,000 ₪, עד לכניסת התקבולים מכרטיסי אשראי לחשבון המבקשת אצל המשיב.


המבקשת מוסיפה ומבהירה כי, סליקת כרטיסי האשראי שלה בוצעה בבנק הפועלים ואת תמורה הסליקה היתה המבקשת מעבירה לחשבונה אצל המשיב.


דא עקא, בנק הפועלים החליט לבטל את מסגרת האשראי שהעניק למבקשת ופתח בהליכים משפטיים נגדה, בבית המשפט המחוזי מרכז - לוד (להן: "בית המשפט המחוזי"). בסופו של יום, הגיעו המבקשת ובנק הפועלים לידי הבנות במסגרת ההליכים שנוהלו בבית המשפט המחוזי. אולם, בתקופת הביניים שבין פתיחת ההליך בבית המשפט המחוזי ועד למועד ההסכמה, לא העביר בנק הפועלים את תקבולי כרטיסי האשראי לחשבון המבקשת אצל המשיב וכתוצאה, המשיב לא פרע שיקים שנמשכו מחשבון המבקשת וזה הוגבל.


3. לטענת המבקשת, עיקר ערעורה, הן בבית משפט קמא והן בבית משפט זה, נסמך על פרשנותה כי העילות המנויות, להגשת ערעור מכוח סעיף 10 לחוק, אינן מהוות רשימה סגורה. לטענת המבקשת טעה בית משפט קמא בכך שסבר כי זו רשימה סגורה (ס' 37 לפסק דינו של בית משפט קמא).


מכאן שלטענת המבקשת סיכויי הערעור טובים מאוד.


4. באשר למאזן הנוחות מבהירה המבקשת כי, ייגרם לה נזק בלתי הפיך היה ובקשת תדחה. המבקשת מוסיפה ומבהירה כי היא מנהלת עסק המעניק שירותי איתור ומיגון לרכב, המעסיק עובדים וחב תשלומים לספקים שונים. כלומר, דחיית הבקשה, יכולה לגרום לקריסת עסקה.


5. המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי הבקשה אינה אלא "העתק הדבק" לבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה בבית משפט קמא. עוד טוען המשיב כי בתקופה בה נוהלו ההליכים בבית משפט קמא היה די הותר זמן כדי לאפשר למבקשת להתארגן.


לא זו אף זו, טוען המשיב כי המבקשת מנהלת חשבון בנק נוסף, במסגרתו תוכל להתנהל.


המשיב מוסיף וטוען כי הנזק היחיד שייגרם למבקשת הוא העדר אפשרות להתנהל באמצעות המחאות, אולם זו תוכל להמשיך ולנהל את החשבון, כמעט ללא הפרעה.


6. עוד טוען המשיב, כי על מנת להתמודד עם התופעה של פיזור שיקים ללא כיוסי, ראוי במקרים, כגון אלה, להיעתר לבקשות עיכוב ביצוע במשורה, זאת על מנת להגן על הציבור הרחב.


7. באשר לסיכויי הערעור טוען המשיב, כי פסק הדין מבוסס על ממצאים שבעובדה ואין דרכה של ערכאת הערעור להתערב באלה. מוסיף וטוען המשיב כי לא היה ביתרות המבקשת אצלו כדי לכסות את סכומי השיקים שנמשכו על ידה וכי מעשי הצד השלישי, בנק הפועלים, אין בהם כדי ליצור הנחה שהמשיב יפרע את השיקים.


8. המבקשת, בתגובתה, טוענת כי לא ייגרם כל נזק למשיב באם תיעתר בקשתה וכי טיעוניה, בבית משפט קמא, בכל הנוגע לעיכוב הביצוע, תקפים גם כיום.


באשר למאזן הנוחות מבהירה המבקשת כי עצם הכרזתה כלקוח מוגבל, גוררת עימה סנקציות נוספות ונוכח התנהלות בנק הפועלים, אין היא מעוניינת לנהל את חשבונה אצלו.


9. הכלל הוא שאין בהגשת ערעור, כלשעצמו, כדי לעכב את ביצועו. ראו תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. עם זאת על מנת שבקשה כזו תיעתר על בית המשפט לבחון את סיכויי הערעור ומאזן הנוחות, כאשר הבכורה נתונה לשיקול מאזן הנוחות. ראו עע"מ 3068/17 עיריית תל אביב נ' מיכקארשווילי וע"א אס.פי. מוקד תקשורת בע"מ נ' אלתא (פורסמו במאגרים).


השאלה אותה בוחן בית המשפט היא האם, היה והערעור יתקבל, ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו.


ככלל, על בית המשפט לקחת בחשבון לא רק עניינם הצר של הצדדים שלפניו. צודק המשיב בטענתו, כי מתן אפשרות לפזר שיקים ללא כיסוי יש בה כדי לשבש את המהלך התקין של הכלכלה והמשק. היינו, קיים האינטרס הרחב של הגנת הציבור.


עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו.


10. בכל הנוגע לסיכויי הערעור, מבלי לקבוע מסמרות ובכל הזהירות הנדרשת, דומה שאף בית משפט קמא מאשר כי קיימת מחלקת פוסקים בשאלה האם עילות הערעור המנויות בסעיף 10 לחוק מהוות רשימה סגורה אם לאו. בית משפט קמא בחר בגישה אחת. משכך, דומה, כי לא ניתן לקבוע, עתה, כטענת המשיב, כי לערעור אין סיכוי.


באשר למאזן הנוחות, ראו ע"א 41081-10-17 חברת בנייה צרצור בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ וע"א 19032-05-15 לוי נ' בנק לאומי (פורסמו במאגרים). שם נקבע כי כי מן המפורסמות שכל הגבלת חשבון גורמת נזק ומשבשת את מהלך העסקים. כלומר, המבקשת אינה נדרשת לרף ראייתי גבוה.


ההגבלות שיוטלו על המבקשת, יש בהן כדי לגרום לנזק לעסקה שכן הדבר מפורסם והיא תתקשה לקבל אשראי מגורמים בנקאים אחרים.

יתרה מזו, אין בעיכוב הביצוע כדי לכפות על המשיב לכבד שיקים, ככל שאין בחשבון המנוהל על ידו יתרה הולמת


11. אשר על כן, נוכח מאזן הנוחות ובהינתן המסקנה כי, לעת הזו, אין לקבוע שסיכויי הערעור קלושים, ניתן בזאת צו לעיכוב ביצוע פסק הדין, עד להכרעה בערעור.


ניתנה היום, כ"ב כסלו תשע"ח, 10 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.


8 צפיות0 תגובות

!תודה! הודעתך הועברה לטיפול